Böcker

Sandhem har mycket dokumenterat från lång tid tillbaka och ett flertal
böcker finns till försäljning genom Hembygdsföreningen och Sandhems bibliotek. Besök oss gärna där!

Adress: Träffpunkten, Stråkenvägen

ÖPPETIDER

Måndagar kl 17.00 – 19.00
Onsdagar kl 15.00 – 17.00