Kontakt

Styrelse Sandhems Hembygdsförening 2017

Kontakta oss gärna om du har frågor!
sandhems.hbf@hotmail.com 

STYRELSE 2019

Ordförande

Marijke Houwink

070 6499239

Solhasten.sandhem@gmail.com

Vice ordförande

Bengt Hultgren

073 822 34 79

  bengthultgren49@hotmail.com

Kassör

Kerstin Carlsson

073-817 1092

kerstincarlsson33@gmail.com

Ordinarie ledamöter

Rolf Gustavsson

Mats Gustavsson

Mats Jellback

Thomas Fredholm

073 093 67 42

070 535 65 04

 

073 815 71 31

Suppleanter

Marie Oscarsson

Sune Jansson

070 626 40 67

070 696 83 41