” Mina föräldrar Elsa och Mats ” av Lars Matsson

Den 16:e december 2017 fick vi i Sandhems Hembygdsförening  en bok : ” Mina föräldrar Elsa och Mats ”  av Lars Matsson i Malmö.  Boken som Lars har skrivit är en sammanställning av det skrivna och inspelade material som hans föräldrar lämnade efter sig om sitt liv. Lars far Mats föddes 1908 och växte upp i Sandhem.                                                          P1030100

Tack Lars för boken, säger vi.

Aktuellt

JÄRNBRUK – en efterlysning

Örjan Hedenberg, aktiv i Föreningen för smedsläktsforskning arbetar med att sammanställa och publicera uppgifter om smeder och järnbruk. Information om föreningen finns på www.smedforskning.se.

Det har visat sig vara svårt att hitta uppgifter om de mindre manufaktursmedjor som fanns i Västergötland. Några han söker historik om är Axelfors, Johannesberg, Möllefors, Skämningsfors, Slättäng, Starbäck och Tunarp. Kontakta gärna oss eller Örjan om du har någon form av information! orjan.hedenberg@telia.com

UNDERSÖKNING – om gatu- och vägnamn

Anders Johansson Åbonde, lektor i historia, och undersöker just nu namn på gator och vägar i Sveriges avlånga land.

Varför heter en väg i Helsingborg Kruareliden och varför benämns en gatstump i Visby för Knägränd? Hur har exempelvis Ingentinggatan i Solna, Blygergränd i Luleå och Gumpekullavägen i Linköping fått sina namn? Vad döljer sig bakom dessa namn? Vad eller vem har gett upphov till gatu- eller vägnamnet? Hur länge har just den benämningen funnits?

Tanken är att sammanställa och förklara de lustigaste, märkligaste och mest intressanta gatu- och vägnamnen. Det kan också vara gator som är uppkallade efter personer inom t.ex. kultur, idrott, vetenskap eller politik. Han vill lyfta fram olika personer och företeelser som är en del av vårt kulturarv genom att de lever vidare på våra gatuskyltar.
Vilka exempel finns på vår ort eller i kommunen? Anders vill gärna få in en massa olika förslag! Skicka information med källangivelser, bilder etc till:

anders@gatuvagnamn.se eller

Anders Johansson Åbonde
Viktor Rydbergs väg 9
18262 Djursholm.