Årsmöte 2023

Torsdagen den 23 mars kl 18.00 i Träffpunkten.
Efter fikat visar Sven-Inge Widell bilder från 1900-talets början

Dagordning

1  –    Mötet öppnas

2    –   Fråga om mötet är behörigt utlyst

3 –     Fråga om dagordningens godkännande

4 –     Val av ordförande mötet

5 –      Val av sekreterare mötet

6 –       Val av justeringsmän att justera dagens protokoll

7 –       Styrelsens verksamhetsberättelse, samt kassörens rapport   2022

8 –      Revisorernas rapport 2022

9 –       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10 –     Val av styrelsen för verksamhetsåret 2023

11 –     Val av 2 revisorer

 12 –     Val av 2 revisorsuppleanter

 13 –     Val av valberedning

 14 –      Fastställande av medlemsavgift ( nu 100:- per    person eller 150:- per familj )

15 –       Övriga frågor              

Adventsfest i församlinghemmet Sandhem

Adventsfest i församlingshemmet i Sandhem

Fredagen den 25 november kl 18.00.
Föreläsare Ted Rosvall : släktforskning ett sätt att leva Advent fika och lotterier

Varmt välkomna!

Skövde 2009-03-01
Foto: Mikael Ljungström/ Scandphoto 0500 48 44 40
Text: Hans Lönnestav/ SöndagsExp
Ted Roswall forskar i Daniel Westlings släktträd. Här sitter han i ”släktforskarrummet” i bottenvåningen på Falköpings bibliotek.

Utklykt inställd.

På grund av sjukdom har styrelsen i hembygdsföreningen beslutat att inte arrangera någon utflykt den 6 juni men vi räknar med att vara med och anordna fika vid hembygdsgården i samband med kyrkrodden på midsommardagen.

Tyvärr blir det inga utflykter senare i sommar/ styrelsen

ÅRSFEST 2021 den 27 november 16:00, Församlingshemmet Sandhem

BOKRELEASE ’I EN ANNAN TID’ AV EIVOR FOX

Vi är stolta att kunna erbjuda en läsvärd bok av alla minnen som Eivor Fox har av sin barndom och uppväxt i Sandhem. Boken heter ”I en annan tid” och är precis färdig i tryckeriet. Redaktör är Inger Ridström. Det blir alltså ”releasefest” på adventsfesten!

Eivor själv är på plats förstås och berättar om hur boken kom till och läser något kapitel ur den. Kanske blir det ”Pigan Gulli från Göteborg gillar inte livet landet”…

Så finns naturligtvis boken att köpa så att du själv kan läsa och minnas människor, platser och händelser i en annan tid!

samt

ADVENTSFIKA  och LOTTERIER

 

ÅRSMÖTE 25 MARS 2021, 18:30 ON-LINE

Anmäl er till årsmötet på sandhems.hbf@hotmail.com eller telefon 070-6499239 för inloggningsupgifter och info hur man kommer in.

Vi skickade ut vårt årsberättelse 2019 i februari 2020. Strax innan mötet blev det allvar med den fortfarande pågående covid-19-pandemin och det kom restriktioner om isolering och social distans. Styrelsen bestämde därför att ha mötet senare under året. I sommaren var det fortfarande inte rekommenderat att samlas och då bestämde styrelse att ha vårt årsmöte 2019 samtidigt med 2020 ’s. Emellertid har det blivit lättare att kommunicera i grupper på nätet. Ett sådant möte blir det nu.

Ladda hem årsberättelse 2020: http://www.sandhemshbf.se/wp-content/uploads/2021/03/HBF-årsberättelse-2020-1.docx

Föreläsningar i höst

21 oktober
Föreläsning Vikingatid och de första kristna i Falbygden.

18:30 Församlingshem, Sandhem
samåkning: 18:15 Mat Öppet

Arkeolog Egil Josefsson från Ekehagens forntidsby kommer att berätta om vad man upptäckte när man hittade gamla gravar i Falköping. Bodde det även i Falbygden kristna, kanske hundra år tidigare än vad historiker trodde? Och hur var det i Sandhem?

30 november
Årsfesten, med en föreläsning om pensionat i Mullsjö och Sandhem, lotterier och andra trevligheter.

16:00 Församlingshem, Sandhem
Ulf Peterson från Mullsjö skrev en bok om olika pensionat som har funnits i vår kommun. Boken kom ut i oktober och kan också köpas.

UTFLYKT lördag 7 september 2019

Er HBF anordnar en utflykt med buss till Lugnås kvarnstensgruvan

Vi blir guidade i den här spännande, vackra miljön i, just på kulturarvs och geologins dag, då de har många extra aktiviteter.  Tillverkningen av kvarnstenar på Lugnås startades av munkar från Cistercienserorden som kom dit 1147. Produktionen fortsatte sedan fram till 1919. Alla kvarnstenar i vår trakt kommer antagligen härifrån Vi kommer att se en av de sista gruvorna, olika dagbrott samt ett museum. I gruvan ser man många fossiler och i hela området finns spännande geologi att uppleva. Vi kan åka till tre olika informationspunkter för att se det.

Läs mera på  http://qvarnstensgruvan.se/wp/exempelsida/las-mer/, som öppnar så här:

”Besök Europas enda kvarnstensgruva som är öppen för publik och lyssna till guidens berättelse om liv och arbete i gamla tider. Här har man tillverkat kvarnstenar under 800 år och människans flit har satt sina spår runt hela berget. Lummig lövskog döljer mycket av de kilometerlånga skrotstenshögarna, men runt om berget finner man arvet som gamla Lugnåsare lämnade efter sig i form av ca 600 dagbrott och 55 gruvor, varav en är öppen för visning.”

Gör gärna en intresseanmälning genom att ringa eller sms-a till 070-6499239, eller skriv ditt namn på en lista i Träffpunkten.