Årsmöte 2023

Torsdagen den 23 mars kl 18.00 i Träffpunkten.
Efter fikat visar Sven-Inge Widell bilder från 1900-talets början

Dagordning

1  –    Mötet öppnas

2    –   Fråga om mötet är behörigt utlyst

3 –     Fråga om dagordningens godkännande

4 –     Val av ordförande mötet

5 –      Val av sekreterare mötet

6 –       Val av justeringsmän att justera dagens protokoll

7 –       Styrelsens verksamhetsberättelse, samt kassörens rapport   2022

8 –      Revisorernas rapport 2022

9 –       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10 –     Val av styrelsen för verksamhetsåret 2023

11 –     Val av 2 revisorer

 12 –     Val av 2 revisorsuppleanter

 13 –     Val av valberedning

 14 –      Fastställande av medlemsavgift ( nu 100:- per    person eller 150:- per familj )

15 –       Övriga frågor              

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *